Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a
disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les
obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N o 166, així com informar a tots els usuaris
del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la
observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra
disposició legal que fora d’aplicació.
Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació
que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement
dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web
de Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL.
1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: https://ramaderiacalandreu.com
Nom comercial: Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL
Denominació social: Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL
NIF: B25801341
Domicili social: RIBES ALTES – CA L’ANDREU S / N, 25718 Alàs i Cerc (LLEIDA)
Telèfon: 639251059
e-mail: info@ramaderiacalandreu.com
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Tom: 1432 Llibre inscripció: 1 Foli Registre: 196 Full
registre: L28820 Noinscripción: 1
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i
altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són
propietat de l’RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de
els autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa
de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per
part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment
greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc
web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible
controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament
a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas
redirigir al lloc web principal de https://ramaderiacalandreu.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat

Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL

Ramaderia ecològica ca l’Andreu, SL
RIBES ALTES – CA L’ANDREU, S / N – Alàs i Cerc 25718 (LLEIDA)
intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de
drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o
recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de
propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot
fer-ho a través del correu electrònic info@ramaderiacalandreu.com.
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada
al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè
a aquest.
Ús de Cookies
Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor
envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són
considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. les cookies
utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la
navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes
proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels
mateixos.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el
navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent,
per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis,
promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita.
També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, control